Mieszkanie bez wkładu własnego - wszystko co musisz wiedzieć


Mieszkanie bez wkładu własnego to program rządowy, którego celem jest ułatwienie pozyskania kredytu hipotecznego. Dla wielu potencjalnych kredytobiorców przeszkodą w pozyskaniu kredytu na mieszkanie jest konieczność wpłaty wkładu własnego.
Program Gwarantowany kredyt mieszkaniowy ma na celu przeniesienie ciężaru wpłaty wkładu własnego z kredytobiorcy na państwo. W ten sposób zwiększa się zdolność kredytowa wielu osób, a w konsekwencji będą mogły one dokonać zakupu własnego mieszkania lub domu.
 

Czym jest kredyt bez wkładu własnego? Program rządowy na zakup mieszkania i budowę domu jednorodzinnego

Wiele osób zainteresowanych jest zakupem własnego mieszkania lub budową domu jednorodzinnego. Barierą nie do pokonania może być jednak dla nich brak możliwości pozyskania kredytu hipotecznego ze względu na wysokość wymaganego przez banki wkładu własnego.
Dla takich osób powstał program Gwarantowany kredyt mieszkaniowy. Jest on skierowany do osób, których zarobki pozwalają na spłatę rat, jednak nie mają one zgromadzonych środków finansowych, które wystarczyłyby na pokrycie wkładu własnego. W tej sytuacji zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego opiera się na gwarantowanym kredycie mieszkaniowym zawieranym za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Objęta gwarancją część kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego stanowi nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wartości nieruchomości (lub wydatków, na które zostaje zaciągnięty kredyt). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego przez kredytobiorcę.
 

Kredyt bez wkładu własnego - podstawowe założenia programu

Do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych są uprawnione ściśle określone instytucje finansowe. Program mieszkanie bez wkładu jest skierowany do kredytobiorców posiadających zdolność kredytową, którzy nie mogą pozyskać kredytu jedynie ze względu na brak wkładu własnego. Zgodnie z programem, brak środków na wkład własny kredytobiorcy rekompensują instytucjom gwarancje udzielane pośrednio przez rząd.
Gwarantowane kredyty mieszkaniowe - co to oznacza?
Kredyt hipoteczny z gwarancją wkładu własnego to kredyt udzielany przez banki komercyjne, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aktualizowaną listę banków współpracujących z BGK w zakresie programu mieszkanie bez wkładu własnego można sprawdzić na stronie internetowej Banku.
Mechanizm gwarantowanego kredytu mieszkaniowego polega na zastąpieniu kwoty wkładu własnego kredytobiorcy, gwarancją spłaty części kredytu mieszkaniowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla banku komercyjnego taka umowa oznacza gwarancję spłaty części zobowiązania równoważnej wkładowi własnemu w wysokości do 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt mieszkaniowy. Z kolei dla kredytobiorcy kredyt z gwarancją to brak konieczności wpłaty wkładu własnego do banku i uzyskanie tym samym zdolności kredytowej.
Kredyt hipoteczny z opcją spłaty rodzinnej
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy, poza korzyścią w postaci braku konieczności zgromadzenia środków na wkład własny, zapewnia kredytobiorcy również opcję spłaty rodzinnej. Jest to jednorazowa spłata części kapitału objętej gwarancją w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego.
Jeśli kredytobiorcom w okresie kredytowania zakupu mieszkania czy kosztów budowy domu jednorodzinnego urodzi się drugie dziecko - kwota spłaty rodzinnej wyniesie 20 tys. zł. W przypadku rodzin, w których na świat przyjdzie trzecie lub kolejne dziecko - kwota ta wyniesie 60 tys. zł.
 

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy - jakie warunki trzeba spełnić do uzyskania kredytu hipotecznego?

Opcja gwarantowanego kredytu mieszkaniowego jest przeznaczona dla tych osób, które w ocenie banku są w stanie spłacać raty kredytu, a jedynie nie posiadają środków na wkład własny, który jest wymagany dla udzielenia kredytu. Poza tym podstawowym warunkiem, istnieją również dodatkowe wytyczne, które muszą zostać spełnione przez kredytobiorcę, żeby mógł nabyć mieszkanie bez wkładu własnego. Są to m.in.:
•    przeznaczenie środków z kredytu na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz budowę domu wraz zakupem działki,
•    ograniczenie kwoty gwarancji do 100 tys. zł,
•    ograniczenie ceny za 1m2 mieszkania w zależności od tego, czy nabywane jest z rynku pierwotnego, czy z rynku wtórnego. Udzielenie gwarancji jest zależne również od maksymalnej ceny 1m2 w danym regionie (nie można jej przekroczyć ubiegając się o kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego),
•    w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego jedno-, dwu lub trzyosobowego (małżeństwo lub osoby będące w związku nieformalnym wychowujące dziecko), niezbędnym warunkiem uzyskania kredytu jest brak prawa własności mieszkania (domu).
Jeśli w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej dwójka dzieci, kredytobiorca może posiadać prawo własności mieszkania, jednak obowiązują tu limity metrażu. Dla rodziny z dwójką dzieci - maksymalnie 50m2, dla rodziny z trójką dzieci - 75 m2, a dla rodziny z czwórką dzieci - 90 m2. Jeśli w rodzinie wychowuje się pięcioro lub więcej dzieci, limit metrażu nie obowiązuje.
Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego udzielany jest na okres co najmniej 15 lat w walucie polskiej.